Category Archive: ข่าวกิจกรรม, ข่าวคณะสงฆ์, ข่าวจากวัด, ข่าวทั่วไป, ข่่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมสวดมนต์ทำวัตรเย็นแปล  เจริญจิตตภาวนา ประจำวันพระ แรม ๘ ค่ำ เดือน ๙ ตรงกับวันจันทร์ที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๑ ณ วัดอิสาน โคราช

กิจกรรมสวดมนต์ทำวัตรเย็นแปล เจริญจิตตภาวนา ประจำวันพระ แรม ๘ ค่ำ เดือน ๙ ตรงกับวันจันทร์ที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๑ ณ วัดอิสาน โคราช

กิจกรรมสวดมนต์ทำวัตรเย็นแปล เจริญจิตตภาวนา ประจำวันพระ […]