Author Archive: admin

พิธีถวายผ้าสามัคคีกฐิน เนื่องในงานสามัคคีกฐิน ณ วัดอิสาน อ.เมือง จ.นครราชสีมา ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑  ขออนุโมทนาบุญกับคณะศรัทธาญาติโยมผู้ใจบุญทุกท่าน นำโดย พล.ต.เภา โพธิ์เงิน ผู้บัญชาการ กองบัญชาการช่วยรบที่ ๒ ได้ยอดกฐินวัดอิสานทั้งสิ้น 878,139.25 บาท ขอให้ท่านเจริญอยู่ในธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสุมพุทธเจ้า ตลอดกาลนาน ??  ขอบคุณเครดิตภาพ : By โยมจ้อย

พิธีถวายผ้าสามัคคีกฐิน เนื่องในงานสามัคคีกฐิน ณ วัดอิสาน อ.เมือง จ.นครราชสีมา ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ขออนุโมทนาบุญกับคณะศรัทธาญาติโยมผู้ใจบุญทุกท่าน นำโดย พล.ต.เภา โพธิ์เงิน ผู้บัญชาการ กองบัญชาการช่วยรบที่ ๒ ได้ยอดกฐินวัดอิสานทั้งสิ้น 878,139.25 บาท ขอให้ท่านเจริญอยู่ในธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสุมพุทธเจ้า ตลอดกาลนาน ?? ขอบคุณเครดิตภาพ : By โยมจ้อย

กิจกรรมสวดมนต์ทำวัตรเย็นแปล / เจริญจิตตภาวนา ประจำวันพระ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๑ วันออกพรรษา  ตรงกับวันพุธที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ ขออนุโมทนาบุญกับญาติธรรมทุกท่าน ในค่ำคืนนี้ สาธุ…??  ! อย่าลืมพรุ่งนี้ วันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๑๑ ร่วมสืบสานประเพณีตักบาตรเทโว ณ วัดอิสาน

กิจกรรมสวดมนต์ทำวัตรเย็นแปล / เจริญจิตตภาวนา ประจำวันพระ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๑ วันออกพรรษา ตรงกับวันพุธที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ ขออนุโมทนาบุญกับญาติธรรมทุกท่าน ในค่ำคืนนี้ สาธุ…?? ! อย่าลืมพรุ่งนี้ วันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๑๑ ร่วมสืบสานประเพณีตักบาตรเทโว ณ วัดอิสาน

วันอังคารที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ วันพระ แรม ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๐ วันสารทไทย กิจกรรม เทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก ในงานเทศน์มหาชาติประจำปี วันสารทไทย โดยได้รับความเมตตาจาก พระครูธีรธรรมรัตน์ (พระอาจารย์สมยศ) วัดสัมฤทธิ์ตะวันตก อ. พิมาย และ พระอาจารย์สุรพล นนฺทสาโร วัดกองพระทราย อ.เมือง  เป็นองค์แสดงเทศน์มหาชาติทำนองแหล่ ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมเทียนถวาย สาขาวัดอิสาน อ. ด่านขุนทด จ. นครราชสีมา  อนุโมทนาสาธุ ???

วันอังคารที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ วันพระ แรม ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๐ วันสารทไทย กิจกรรม เทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก ในงานเทศน์มหาชาติประจำปี วันสารทไทย โดยได้รับความเมตตาจาก พระครูธีรธรรมรัตน์ (พระอาจารย์สมยศ) วัดสัมฤทธิ์ตะวันตก อ. พิมาย และ พระอาจารย์สุรพล นนฺทสาโร วัดกองพระทราย อ.เมือง เป็นองค์แสดงเทศน์มหาชาติทำนองแหล่ ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมเทียนถวาย สาขาวัดอิสาน อ. ด่านขุนทด จ. นครราชสีมา อนุโมทนาสาธุ ???

กิจกรรมสวดมนต์ทำวัตรเย็นแปล / เจริญจิตตภาวนา  ประจำวันพระ แรม ๘ ค่ำ เดือน ๑๐ ตรงกับวันอังคารที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๑  ขออนุโมทนาบุญกับญาติธรรมทุกท่านในค่ำคืนนี้ สาธุ

กิจกรรมสวดมนต์ทำวัตรเย็นแปล / เจริญจิตตภาวนา ประจำวันพระ แรม ๘ ค่ำ เดือน ๑๐ ตรงกับวันอังคารที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ ขออนุโมทนาบุญกับญาติธรรมทุกท่านในค่ำคืนนี้ สาธุ

กิจกรรมสวดมนต์ทำวัตรเย็นแปล / เจริญจิตตภาวนา ตามแนวสติปัฏฐาน ๔  ประจำวันพระ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๐ ตรงกับวันจันทร์ที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๑  ขออนุโมบุญกับญาติธรรมทุกท่านในค่ำคืนนี้ ??

กิจกรรมสวดมนต์ทำวัตรเย็นแปล / เจริญจิตตภาวนา ตามแนวสติปัฏฐาน ๔ ประจำวันพระ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๐ ตรงกับวันจันทร์ที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๑ ขออนุโมบุญกับญาติธรรมทุกท่านในค่ำคืนนี้ ??