Archives by Month:

Archives by Year:

กิจกรรมสวดมนต์ทำวัตรเย็นแปล / เจริญจิตตภาวนา ประจำวันพระ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๑ วันออกพรรษา  ตรงกับวันพุธที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ ขออนุโมทนาบุญกับญาติธรรมทุกท่าน ในค่ำคืนนี้ สาธุ…??  ! อย่าลืมพรุ่งนี้ วันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๑๑ ร่วมสืบสานประเพณีตักบาตรเทโว ณ วัดอิสาน

กิจกรรมสวดมนต์ทำวัตรเย็นแปล / เจริญจิตตภาวนา ประจำวันพระ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๑ วันออกพรรษา ตรงกับวันพุธที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ ขออนุโมทนาบุญกับญาติธรรมทุกท่าน ในค่ำคืนนี้ สาธุ…?? ! อย่าลืมพรุ่งนี้ วันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๑๑ ร่วมสืบสานประเพณีตักบาตรเทโว ณ วัดอิสาน

วันอังคารที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ วันพระ แรม ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๐ วันสารทไทย กิจกรรม เทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก ในงานเทศน์มหาชาติประจำปี วันสารทไทย โดยได้รับความเมตตาจาก พระครูธีรธรรมรัตน์ (พระอาจารย์สมยศ) วัดสัมฤทธิ์ตะวันตก อ. พิมาย และ พระอาจารย์สุรพล นนฺทสาโร วัดกองพระทราย อ.เมือง  เป็นองค์แสดงเทศน์มหาชาติทำนองแหล่ ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมเทียนถวาย สาขาวัดอิสาน อ. ด่านขุนทด จ. นครราชสีมา  อนุโมทนาสาธุ ???

วันอังคารที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ วันพระ แรม ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๐ วันสารทไทย กิจกรรม เทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก ในงานเทศน์มหาชาติประจำปี วันสารทไทย โดยได้รับความเมตตาจาก พระครูธีรธรรมรัตน์ (พระอาจารย์สมยศ) วัดสัมฤทธิ์ตะวันตก อ. พิมาย และ พระอาจารย์สุรพล นนฺทสาโร วัดกองพระทราย อ.เมือง เป็นองค์แสดงเทศน์มหาชาติทำนองแหล่ ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมเทียนถวาย สาขาวัดอิสาน อ. ด่านขุนทด จ. นครราชสีมา อนุโมทนาสาธุ ???

กิจกรรมสวดมนต์ทำวัตรเย็นแปล / เจริญจิตตภาวนา  ประจำวันพระ แรม ๘ ค่ำ เดือน ๑๐ ตรงกับวันอังคารที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๑  ขออนุโมทนาบุญกับญาติธรรมทุกท่านในค่ำคืนนี้ สาธุ

กิจกรรมสวดมนต์ทำวัตรเย็นแปล / เจริญจิตตภาวนา ประจำวันพระ แรม ๘ ค่ำ เดือน ๑๐ ตรงกับวันอังคารที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ ขออนุโมทนาบุญกับญาติธรรมทุกท่านในค่ำคืนนี้ สาธุ